Diverse en inclusieve wervingsstrategie; zo pak jij dat aan! | We Know People

14 maart 2023

Iedereen die in recruitment werkzaam is, weet dat inclusief werven steeds belangrijker wordt. Daarom is het handig om als organisatie te zorgen voor een effectieve en inclusieve wervingsstrategie. Hoe jij hiermee aan de slag kunt binnen jouw organisatie lees je in deze blog!

Wat houdt inclusief werven in?
Met een inclusieve wervingsstrategie voelen professionals zich welkom om te solliciteren, ongeacht hun achtergrond, geslacht of leeftijd. Mede door het zorgvuldig formuleren van vacatureteksten, het externe imago van de organisatie en het afstemmen van de sollicitatieprocedure op de behoeftes van potentiële kandidaten kan inclusief werven worden vormgegeven. Door een inclusieve wervingsstrategie te hanteren en hierover te communiceren wordt diversiteit en inclusie binnen het huidige personeelsbestand gestimuleerd waardoor een werkomgeving wordt gecreëerd waarin iedereen zich thuis voelt.

De voordelen van een inclusieve wervingsstrategie 
Inclusiviteit en diversiteit bieden veel voordelen. Een inclusieve wervingsstrategie is niet alleen ethisch verantwoord, maar zorgt ook voor een breder scala aan vaardigheden en ervaringen in het team. Dit resulteert in een groter taalkundig en cultureel bewustzijn en de mogelijkheid om te kiezen uit een grote en gevarieerde poule van professionals.

Een divers team is effectiever in het oplossen van problemen en het bevorderen van creativiteit en innovatie. Dit resulteert in betere beslissingen en prestaties in het algemeen. Het toepassen van een inclusieve wervingsstrategie zorgt voor verschillende standpunten en ervaringen. Dit komt doordat binnen een team verschillende leeftijden en achtergronden werkzaam zijn met ieder eigen normen en waarden. 

Bovendien leidt het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur tot tevreden medewerkers, wat bijdraagt aan een sterke employer branding van de organisatie. Professionals die zich gehoord voelen, zijn vaak positief over hun werkgever en bevelen de organisatie graag aan bij anderen.

Zo zet je Inclusiviteit in voor jouw organisatie
Inclusiviteit is een belangrijk aspect voor iedere organisatie. Hieronder delen we 4 tips zodat je dit kunt toepassen binnen jouw organisatie:

1. Integreer inclusie en diversiteit in de bedrijfscultuur van de organisatie
Zorg ervoor dat diversiteit en inclusiviteit wordt geïntegreerd in de kernwaarden van de organisatie. Als het in de kernwaarden wordt opgenomen en dus een plek krijgt in de bedrijfscultuur ligt er voor Recruitment en HR binnen organisaties een belangrijke taak om hier invulling aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met externe recruitmentbureau’s. Door het opstellen van een inclusieve wervingscampagne met duidelijke doelstellingen, kun je bijdragen aan een positieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. 

2. Zorg dat vacatureteksten aansluiten bij de inclusieve wervingsstrategie
Bij We Know People zien we dat nog veel organisaties masculiene vacatureteksten gebruiken waar voornamelijk mannen op reageren. Organisaties die een inclusieve recruitmentstrategie hanteren, trekken meer sollicitanten aan door feminien geschreven vacatureteksten te gebruiken. Data tonen aan dat vooral vrouwen op dergelijke teksten reageren, maar ook mannen reageren op vacatures met zowel feminiene als masculiene teksten. 

3. Divers panel voor de sollicitatiegesprekken
Gebruik tijdens sollicitatiegesprekken een divers panel van interviewers, bestaande uit personen met diverse achtergronden en ervaringen. Het gebruik van een divers panel kan helpen bij het voorkomen van onbewuste vooroordelen tijdens de selectieprocedure en kan bijdragen aan een objectieve beoordeling. Train hiervoor het personeel op het gebied van diversiteit en inclusie. De training heeft als doel om bewustzijn te creëren over eventuele vooroordelen en hoe deze vermeden kunnen worden.

4. Selecteer op soft skills
Door breed te werven en selecteren kunnen organisaties professionals selecteren uit een grotere talentenpool. Het is belangrijk om bewust te zijn van eventuele vooroordelen, omdat we vaak geneigd zijn om mensen te werven die op ons lijken. Door objectief te selecteren op basis van vaardigheden, kan men gericht kijken of een kandidaat geschikt is voor de functie. 

Kortom, het implementeren van een inclusieve wervingsstrategie is een effectieve manier om de prestaties van het team en organisatie te verbeteren, innovatie binnen de organisatie te stimuleren en de algehele tevredenheid van de medewerkers te vergroten. Ook helpt een inclusieve wervingsstrategie bij het aantrekken van de juiste professionals. Wil jij als opdrachtgever of HR-consultant meer weten over inclusief werven of hoe je er (verder) mee aan de slag kunt? Bij We Know People kunnen we je hier meer over vertellen. Onze Recruitment Consultants komen graag met je in contact!

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.