Waarom je als werkgever moet investeren in permanente scholing van personeel | We Know People

Waarom je als werkgever moet investeren in permanente scholing van personeel

18 oktober 2023

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds aanwezig. Het vinden van de perfecte kandidaat wordt steeds lastiger. Daarom is het van belang om te investeren in je personeel door trainingen, cursussen en scholing te faciliteren. Hoe je dit het beste aanpakt en welke voordelen het biedt lees je in deze blog!  

Investeer in nieuw en huidig personeel 
Wanneer je graag de perfecte kandidaat wilt vinden voor je openstaande vacatures kan het aanbieden van trainingen, opleidingen en cursussen een goede optie zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat een goede oplossing, omdat het momenteel lastig is om geschikt personeel te vinden. Op die manier vervul je sneller openstaande vacatures omdat je zo gemakkelijker nieuwe medewerkers aantrekt. Ook leren ze zo sneller alle ins en outs van de organisatie.

Naast nieuw personeel is het ook goed om aandacht te besteden aan je huidige personeel. Uit onderzoek naar de waarde van trainingen blijkt er een verband te zijn tussen de kennis en vaardigheden enerzijds en de prestaties van medewerkers anderzijds. Elke organisatie wil graag personeel dat optimaal presteert. Maar dat is nog niet alles! Er zijn nog meer redenen om te investeren in scholing van nieuwe en huidige professionals. Zo…

…verhoog je de betrokkenheid en productiviteit van (nieuwe) medewerkers
Wanneer je investeert in (nieuw) personeel zorgt dat voor meer binding en loyaliteit met je organisatie, want het zorgt ervoor dat nieuw personeel geneigd is sneller te blijven en huidige professionals gemotiveerder zijn. Daarnaast werken goed opgeleide professionals efficiënter, effectiever en productiever. Dit komt allemaal ten goede aan de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt. Persoonlijke groei door het volgen van trainingen, cursussen en opleidingen is niet voor niets één van de belangrijkste pijlers voor werkgeluk.

…zorgt het voor meer werkgeluk en meer werkplezier
Wanneer je als organisatie wilt bijdragen aan meer werkgeluk is het verstandig om één-op-één met je personeel in gesprek te gaan over welke opleidingen, trainingen of cursussen ze graag zouden willen volgen. Ga met ze in gesprek over welke kennis en/of vaardigheden ze in hun werk missen en hoe dat past bij hun persoonlijke drijfveren die ze hebben in het uitvoeren van hun werk. Wanneer de training, opleiding of cursus hierbij aansluit zullen zij enthousiast aan de slag gaan met de (bij)scholing. Wat ook weer bijdraagt aan een hogere tevredenheid over hun werk en werkgever. 

Wanneer personeel tevreden is, pluk je daar als organisatie de vruchten van. Niet alleen omdat de kwaliteit van het werk hoger is, maar ook omdat het ziekteverzuim, zoals werkstress en burn-out verlaagt. Ook de kosten die daarmee samenhangen nemen daardoor af en er blijft geen werk liggen door ziekte. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dit iets wat je zeker wilt voorkomen. De ziektekosten die je hiermee bespaart kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in de persoonlijke groei van je personeel. 

…ben je als organisatie wendbaarder en flexibeler
Als organisatie kan je makkelijker inspelen op veranderingen in de markt. Wanneer je investeert in opleidingen, trainingen en cursussen van professionals beschikken zij over de meest recente kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Dit resulteert in voordelen zoals meer verkoop, minder incidenten, betere werkprocessen en hogere klanttevredenheid. 

Daarnaast heeft het personeel door de (bij)scholing, tools in handen om creatief om te gaan met veranderingen die zich binnen de organisatie en branche voordoen. Uiteindelijk zorgt dit er mede voor dat je als organisatie een belangrijke speler binnen je afzetmarkt blijft en een aantrekkelijke partij bent voor nieuw talent.  

…dragen je professionals bij aan een sterke Employer Brand
Wanneer er sprake is van veel werkplezier en werkgeluk voelen professionals zich thuis binnen je organisatie. Een bijeffect van het investeren in persoonlijke groei van professionals is dat zij je organisatie daardoor ook sneller zullen aanbevelen aan anderen. Dit komt ten goede aan je Employer Branding. Een aspect dat steeds belangrijker wordt in het aantrekken, de preboarding en onboarding van nieuw personeel en het behoud van je huidige professionals. Deze laatste groep zal eerder overwegen hun volgende stap intern te maken in plaats van dat ze naar andere organisaties gaan kijken. 

…wordt scholing verplicht
Bij- en omscholing van medewerkers was voorheen vrijblijvend. Organisaties konden zelf beslissen in welke mate ze hierin investeerden. Inmiddels is het aanbieden van (bij)scholing verplicht geworden. Met name wanneer dit wettelijk bepaald is of hierover iets is opgenomen in de CAO. Onder verplichte (bij)scholing valt het volgende:
•    Opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden; 
•    Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie;
•    Scholing die nodig is om een werknemer kennis te laten maken met de nieuwste technologie;
•    Scholing waardoor een huidige medewerker kan blijven werken als zijn functie wegvalt;

Daarnaast wordt verplichte bij- en omscholing gezien als werktijd. Dit betekent dat personeel de scholing onder werktijd mag volgen en dat de werkgever de kosten hiervan op zich neemt. Daarbij gaat het om de scholingskosten inclusief het benodigde studiemateriaal, reiskosten en het inschrijfgeld. Omdat de scholing onder werktijd valt wordt aan het personeel ook gewoon het loon doorbetaald voor de tijd dat deze met de opleiding, cursus of training bezig zijn.

Kortom, investeren in je personeel, met behulp van scholing is belangrijk om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. Wil jij hier ook (verder) mee aan de slag? Bij We Know People helpen we je daar graag bij. Onze Recruitment Consultants komen graag met je in contact!

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.