Wat is inclusie en hoe maak je jouw bedrijf inclusiever? | We Know People

Inclusie: wat is het en hoe maak je jouw bedrijf inclusiever?

20 december 2023

Bij We Know People merken we dat onze opdrachtgevers inclusiviteit en diversiteit alsmaar belangrijker vinden. We horen deze termen steeds vaker voorbij komen. Het wordt in de werving & selectie daarom ook belangrijker om hier rekening mee te houden. Wat inclusiviteit is, wat het voor je bedrijf kan doen en hoe je ermee aan de slag kunt, lees je in dit blog!
 

Inclusie versus diversiteit

Inclusie is een term die steeds meer gebruikt wordt, maar wat betekent het eigenlijk? In het Nederlands woordenboek wordt dat omschreven als:

‘De insluiting van in de samenleving achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.’

Concreet gezegd betekent dit dus dat iedereen in de samenleving erbij hoort en meedoet. 
Van Dale omschrijft diversiteit als:

‘Het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden’. 

Daarmee gaat inclusie verder dan diversiteit. Diversiteit gaat over de verscheidenheid van mensen die binnen organisaties werken, terwijl het bij inclusiviteit gaat om hoe er met deze verschillen wordt omgegaan. Zodanig dat iedereen zich binnen het bedrijf prettig voelt en zichzelf kan zijn. 
 

Waarom het belangrijk is 

Volgens de Nederlandse Inclusiviteit Monitor (NIM) draagt een inclusief personeelsbestand bij aan innovatie, flexibiliteit en een positief bedrijfsresultaat. Logisch ook, want wanneer mensen zich op hun gemak voelen zijn ze ook productiever. Een belangrijke reden dus voor organisaties om hier werk van te maken. Gelukkig merken we bij We Know People dat ook onze opdrachtgevers hier steeds meer mee aan de slag zijn. 

Het blijkt in de praktijk vaak nog lastig te zijn om aan de verscheidenheid van medewerkers tegemoed te komen, volgens het NIM.Waardoor het niet altijd lukt voor medewerkers binnen bedrijven om zichzelf te kunnen zijn, ondanks inspanningen die hiervoor gedaan worden. Dat is jammer. Daarom delen we een handig stappenplan dat je op weg helpt een succes te maken van je inclusieve organisatie. 
 

Zo ga je ermee aan de slag

1.    Doe een organisatie check
Om een startpunt te kunnen bepalen voor je inclusiviteitsbeleid is het belangrijk om eerst te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is. Ga daarvoor in gesprek met verschillende groepen mensen binnen de organisatie en luister goed welke informatie daaruit komt. Welke problemen ervaren ze? Wat gaat goed? Wat kan er beter? Op welke gebieden is er winst geboekt? Geef ze de ruimte om hun verhaal te doen, want alleen wanneer zij zich open (durven) stellen krijg je waardevolle informatie. En deze informatie helpt je om als bedrijf inclusiever te worden. 

2.    Stel duidelijke doelen op en maak ze concreet
Op basis van deze informatie kunnen vervolgens doelstellingen worden opgesteld, om huidige problemen/beperkingen aan te pakken. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat het inclusiviteitsbeleid onderdeel wordt van de hele bedrijfsstrategie, zodat het in de organisatie verankerd wordt. 

3.    Maak een concreet actieplan
Maak de doelstellingen specifiek en koppel er concrete acties aan. Stel daarvoor een actieplan op zodat je inzicht krijgt in wat er moet gebeuren en  je de voortgang kunt monitoren. 

4.    Zet in op voorbeeldgedrag
Iedereen kent het gezegde ‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’. Dat is ook zo bij het inclusiever maken van de organisatie. Stimuleer managers om het goede voorbeeld te geven richting hun team. Op die manier laat je iedereen binnen het bedrijf zien dat inclusiviteit intern een belangrijk thema is. 

5.    Creëer ruimte voor feedback en stuur bij
Win ook opnieuw informatie in bij verschillende groepen binnen het bedrijf hoe zij de aanpak voor een inclusieve organisatie ervaren. Zoals of alle ruimtes op kantoor voor iedereen beschikbaar zijn? Is er een lift aanwezig? Kan iedereen meedoen in gesprekken of zijn er nog taalbarrières die weggenomen moeten worden? De antwoorden op dit soort vragen kunnen worden gebruikt om verdere aanpassingen te doen en verbeteringen aan te brengen.

6.     Maak het onderdeel van werving & selectie
Wanneer je inzet op het inclusiever maken van je organisatie is het belangrijk hier richtlijnen voor op te stellen. Kijk daarvoor eerst naar de huidige personeelssamenstelling. Op basis daarvan stel je vervolgens een functieprofiel op dat aansluit bij het inclusiviteitsbeleid en de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Bij We Know People adviseren wij je graag in hoe jij werk kunt maken van een inclusievere werving & selectie. 

Er is nog een reden om als bedrijf met inclusie aan de slag te gaan. Namelijk vanwege de mogelijke verplichting die vanuit de overheid hieraan gesteld wordt. Er ligt momenteel een wetsvoorstel ‘Toezicht discriminatievrije werving & selectie in de Tweede Kamer ter goedkeuring’. Met deze wet wordt het mogelijk verplicht om een anti-discriminatiebeleid te hebben bij het vinden van nieuw personeel. In dit beleid wordt toegelicht hoe je hier als werkgever invulling aan geeft hoe je tegen dit onderwerp aankijkt. 

Ook wij houden ons bezig met inclusie. Wanneer we bij We Know People zelf op zoek zijn naar professionals om onze organisatie te komen versterken, hanteren we dezelfde methode. Iedereen kan reageren en iedereen krijgt de kans om bij ons aan de slag te gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen We Know People zichzelf kan zijn. 

Richting onze opdrachtgevers betekent dit dat wij hen een verscheidenheid aan kandidaten voorleggen en hen adviseren welke kandidaat het beste past. In de werving & selectie helpen we hen soms van ‘vertrouwde paden’ af te wijken, wanneer dat nodig is en helpen we hen bij het vormgeven van een divers en inclusief personeelsbestand.

Ben jij op zoek naar een (interim) marketing professional om jou team (tijdelijk) mee te versterken? Wij helpen je graag de juiste professional te vinden. Daarvoor zetten we ons netwerk van meer dan 20.000 marketing professionals in. Neem gerust contact met ons op! 

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.