Binden van personeel door middel van opleidingsmogelijkheden | We Know People

Wat het aanbieden van opleidingsmogelijkheden jou als organisatie oplevert

21 maart 2023

In de tijd van krapte is niets zo belangrijk als het (blijven) binden van personeel. Veel bedrijven investeren daarom al in het aanbieden van opleidingsmogelijkheden aan hun professionals. Zeker met de toename van digitalisering en afstandswerken wordt dit steeds belangrijker. Ook is het voor bedrijven voordelig als hun medewerkers continu op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen in de markt. Welke voordelen het aanbieden van training- en opleidingsmogelijkheden biedt lees je in dit blog!

Nieuwe functies vragen om (bij)scholing

Door de digitalisering ontstaan er steeds meer nieuwe functies. Door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt zijn die niet altijd gemakkelijk te vervullen. Het aanbieden van (bij)scholingsmogelijkheden aan huidige professionals binnen de organisatie zorgt ervoor dat deze functies toch (deels) vervuld kunnen worden. 

Kansen voor organisaties

Gelukkig maken steeds meer bedrijven gebruik van de opleidingsbudgetten die binnen hun organisatie aanwezig zijn. Waar corporate en multinationals in het verleden hier vaak al werk van maakte bleef dit binnen het MKB vaak nog achter. Nu vanuit de overheid allerlei subsidies versterkt worden aan het midden- en kleinbedrijf is ook hier een toename te zien in het aantal opleidingen en trainingen dat aan personeel wordt aangeboden. Ook zij beseffen dat in hun personeel investeren zorgt voor…

…meer werkplezier 

Professionals binnen organisaties worden zo niet alleen breder inzetbaar, het verhoogt ook hun werkplezier. Wanneer professionals plezier hebben in hun werk zijn ze gemotiveerder, productiever en werken ze effectiever. Ook de werkdruk en werkstress neemt daarmee af, waardoor er minder sprake is van verzuim door ziekte of burn-out. Het sluit ook aan bij de behoefte van professionals om werkzaamheden te verrichten die bijdragen aan een hoger doel. Vooral generatie Z is op zoek naar zingeving in hun werk. 

… meer loyaliteit van professionals

Wanneer professionals voldoende mogelijkheden worden geboden om hun kennis te vergroten en te verbreden, verhoogt dat hun loyaliteit naar jou als werkgever. Richard Branson verwoordt dit mooi met de volgende quote: 

“Train people well enough so that they can leave. Treat them well enough so they don’t want to.” Richard Branson. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat organisaties die investeren in hun medewerkers door (bij)scholing er minder personeelsverloop is. De angst dat professionals hierna alsnog je organisatie verlaten wordt daarmee verkleind.

…professionals die productiever zijn en effectiever werken

Naast het feit dat het personeelsverloop afneemt, laten onderzoeken ook zien dat professionals ook productiever zijn en effectiever werken. Door de nieuwe kennis en vaardighedenheden die ze hebben opgedaan kunnen ze meer werk verzetten in minder tijd en is de kwaliteit van het werk hoger. 

…groei van de organisatie

Op lange termijn draagt het aanbieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden aan medewerkers dus ook bij aan het behalen van het bedrijfsresultaat. Het draagt bij aan een hogere omzet én het versterkt de concurrentiepositie van je organisatie.

…flexibiliteit en wenbaarheid 

(Bij)scholing vergroot de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Het wordt gemakkelijker om in te spelen op interne en externe veranderingen. Zo kunnen moeilijk opvulbare functies, makkelijker intern worden opgelost. Extern zorgt het ervoor dat je als organisatie beter op trends en ontwikkelingen kunt inspelen, omdat je professionals in huis hebt die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

… het makkelijker aantrekken van talent

Wanneer je als organisatie investeert in de ontwikkeling van personeel blijf je niet alleen aantrekkelijk voor je eigen personeel, maar trek je ook nieuw talent aan. Opleidingsmogelijkheden zijn onderdeel van het (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaardenpakket dat kan worden aangeboden om talent aan te trekken. Daarnaast helpt het ook om je als aantrekkelijk werkgever te positioneren, omdat je daarmee je werkgeversmerk kunt versterken. 

Waarom bedrijven toch nog huiverig zijn in (bij)scholing te investeren

Ondanks al deze voordelen blijken veel organisaties toch nog huiverig te zijn om opleidings- en trainingsmogelijkheden aan te bieden. Daar zijn een tweetal redenen voor:

1). Zo zijn bedrijven bang dat professionals de organisatie op korte termijn verlaten en de geleerde kennis meenemen. Zoals hierboven beschreven, blijkt het juist de loyaliteit te verhogen, waardoor professionals blijven. Daarnaast helpt het ook om samen afspraken te maken over de voorwaarden voor het volgen van een opleiding. Wat helpt is om een ontwikkelplan op te stellen dat daarna gevolgd kan worden.

2). Het opleiden van professionals kost veel geld. Alle bovenstaande voordelen laten zien dat het op lange termijn meer oplevert dan dat het kost. Het loont dus zeer om opleidingsbudget vrij te maken en dit te gebruiken voor de ontwikkeling van personeel. 

Kortom, de voordelen voor (bij)scholing van personeel zijn immens. Ben jij na het lezen van dit blog overtuigd geraakt van de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Wil je weten waar ontwikkelkansen voor jou professionals liggen? Of wil je hulp bij het vormgeven van het opleidingsplan? Neem dan contact met ons op. 

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.