Maak jouw team als Manager succesvol met de juiste visie! | We Know People

Om als team succesvol te zijn moet je persoonlijke ambities verbinden met de organisatiedoelstellingen

20 april 2023

Jasper is in 2019 gestart bij We Know People als Operationeel Manager. In deze rol ondersteunt hij Cyrille en Alette bij het aansturen van de dagelijkse business. Cyrille en Alette zagen in hem de juiste persoon om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Maar wat maakt het dat Jasper een goede manager is en ervoor zorgt dat de business kan floreren. Wij interviewden hem over zijn visie op het aansturen van teams.

In het interview met Alette gaf zij aan dat ze jou aan heeft genomen, zodat zij zich meer kan focussen op de ontwikkeling van de organisatie. Hoe kijk jij naar jullie samenwerking en taakverdeling?

Allereerst is het belangrijk dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, de strategie en toekomstplannen elkaar versterken. Dit is wat Alette in haar interview goed verwoord. Het is belangrijk dat iedereen, ook de eigenaar/ondernemer, in zijn kracht staat. Daarmee bedoel ik dat je als persoon in staat wordt gesteld om te doen wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt en waar je goed in bent. Waar een ondernemer zich veelal kan en wil focussen op de verdere ontwikkeling van het bedrijf en zij daarin de meeste toegevoegde waarde heeft, ligt mijn kracht op het aansturen van de operatie en dagelijkse gang van zaken. Ook het professionaliseren van de organisatie is hier onderdeel van. Bijvoorbeeld door werkprocessen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk in te richten, transparantie te bieden in de (door)groeimogelijkheden en verantwoordelijkheid bij de mensen neer te leggen.

Wat mij, en We Know People als bedrijf, succesvol maakt zijn dan ook de mensen. Mensen maken de organisatie, mensen vormen de cultuur van je bedrijf. Hoe je dat creëert? Dat start al bij het (interne) aannameproces door mensen aan te trekken die de competenties, maar met name kernwaarden bezitten die jij als bedrijf intern en extern wil uitstralen. Bij de aanname van nieuwe mensen kijken wij vanzelfsprekend naar de opgedane kennis en ervaring, maar ook naar de normen en waarden, persoonlijke eigenschappen en ambities. Waarbij we de ambities veruit het zwaarst laten meewegen. Op deze manier kun je weloverwogen en duurzaam bouwen aan een team voor de lange termijn. 

Wat maakt het dat je succesvol bent in het aansturen van een team? En hoe zorg jij ervoor dat jouw team gemotiveerd is om alles eruit te halen wat erin zit? 

De intrinsieke motivatie van mensen is het uitgangspunt en het is daarom belangrijk om te weten, en uit te vragen, bij de medewerkers wat hen drijft. Wat maakt het dat ze elke dag met een glimlach hun werk doen? Dit is maatwerk. Ik probeer een klimaat te creëren waarin openheid, eerlijkheid en directheid de maatstaf is. Op deze manier zorg je ervoor dat niets onbesproken hoeft te blijven, hoe gevoelig, spannend of vervelend ook. Haal belemmeringen weg en bespreek kansen. Wanneer je in staat bent ieder persoon van de organisatie ervan bewust te maken dat alles bespreekbaar is, kun je in gesprek over de weg die je gezamenlijk wil bewandelen. 

"Ik probeer een klimaat te creëren waarin openheid, eerlijkheid en directheid de maatstaf is." 

Ook maak ik als manager de afweging welke verantwoordelijkheid iemand aan kan, want daar zullen verschillen in zijn. Het afgelopen jaar heeft daarin uitdaging geboden, omdat we verplicht waren meer vanuit huis te werken. Dan kun je naar mijns inziens twee dingen doen:  de touwtjes strakker aantrekken of juist het vertrouwen in de mensen uitspreken. Bij de eerste aanpak krijg je mogelijk zicht op personen die verzaken, maar de kans op afbreuk die deze manier van managen veroorzaakt bij de mensen die wel (en misschien nog meer dan ooit) hun verantwoordelijkheid nemen weegt niet op tegen de voordelen van de tweede aanpak. 

Jij bent jaren geleden geïnspireerd geraakt door het boek Drive van David Pink waarin wordt omschreven hoe organisaties om moeten gaan met hun medewerkers om ze gemotiveerd te houden. Hoe pas jij deze theorie toe op jouw werk? 

Door talenten en ambities van medewerkers met de doelstellingen van een organisatie te verbinden en hen tegelijkertijd uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Het is mijn ervaring dat medewerkers duurzaam excelleren wanneer functie gerelateerde competenties (wat heb je nodig om je rol met plezier en succesvol uit te voeren) en persoonlijke competenties (wat heb je nodig om je persoonlijk, als mens, verder te brengen) optimaal zijn ingericht.

Daniël Pink (“Drive”) benoemt daarin drie bouwstenen om bij te dragen aan iemand zijn optimale intrinsieke motivatie, namelijk:

Autonomie: Geef iemand de vrijheid zelf keuzes te maken alsmede de manier om een functie in te vullen cq uit te voeren waarbij zij zich prettig voelen. Vanzelfsprekend binnen bepaalde kaders en richtlijnen. 

Meesterschap: Excellent zijn in wat je doet. Nagenoeg ieder persoon haalt voldoening uit ontwikkeling, iets goed kunnen en daarin nog beter worden. Het versterken van iets waarin iemand al goed is stelt een persoon in staat zich te onderscheiden. 

Zingeving: Het inzichtelijk maken hoe de persoonlijke zingeving aansluit bij het doel van de organisatie, strategie en team is een belangrijke factor voor het activeren van intrinsieke motivatie. Wat maakt het dat iemand dagelijks met een glimlach naar zijn werk gaat en met een voldaan gevoel naar huis. 

Welke adviezen heb jij voor Marketing Managers om meer uit hun team te halen?

Blijf in gesprek en stel vragen (communicatie) ten behoeve van continue verbetering, faciliteer trainings- en opleidingsmogelijkheden (biedt ruimte voor groei), toon voorbeeldgedrag (door te erkennen en waarderen) en experimenteer (leren door te doen en fouten maken mag).

Onderscheidend zijn realiseer je door sterke punten verder te ontwikkelen tot een excellent niveau. Richt je op waar mensen goed in zijn én wat ze leuk vinden. De weg naar het gewenste resultaat kan voor ieder individu, in een zelfde functie en op hetzelfde niveau, anders zijn. Besteedt energie aan iemand zijn talenten. Stimuleer, complementeer en ontzorg waar mogelijk. Stel heldere verwachtingen en durf je mensen op waarde te schatten (financiële compensatie). 

Wil jij meer weten over hoe je teams het beste kunt aansturen? Wil jij weten hoe je jouw Marketing team productiever kan krijgen en jouw teamleden meer voldoening halen uit hun werk? Neem dan contact met ons op.

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.