Persoonlijkheidstesten leveren meer op dan jij denkt | We Know People

Persoonlijkheidstesten: wat het je oplevert in de werving van nieuw personeel

24 oktober 2023

Soms kan het fijn zijn om verder te kijken dan het cv. Dit doen organisaties door in gesprek te gaan met mensen maar er worden ook wel eens persoonlijkheidstesten ingezet. Daarmee wordt duidelijk wat de sterke punten zijn en wat iemand minder goed ligt. Maar waarom zetten zij deze testen in? Hoe kun je je erop voorbereiden en welke testen zijn er? Dat lees je in dit blog.
 

De toegevoegde waarde voor bedrijven

Bij We Know People vinden we dat persoonlijkheidstesten bedrijven kunnen helpen, de juiste kandidaat voor een vacature te vinden. Op het moment dat iemand het bedrijf verlaat, soms tijdelijk (denk aan langdurig ziekteverzuim of zwangerschapsverlof) of door snelle bedrijfsgroei, is er behoefte aan nieuw personeel. In al deze gevallen willen bedrijven dat er niet alleen een goede match is op het gebied van kennis en vaardigheden maar ook dat er een ‘klik’ is met (directe) collega’s. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat diverse en inclusieve teams, het meest succesvol zijn. Heb je bijvoorbeeld vooral veel extraverte of creatieve mensen in je team? Dan kan een introvert of gestructureerd persoon een mooie aanvulling zijn. 
 

Een goede voorbereiding is het halve werk

De meeste persoonlijkheidstesten bestaan uit een vragenlijst met (meer)keuzevragen. Het is een laagdrempelige manier om de intrinsieke motivatie (zit van nature in je) van iemand zichtbaar te krijgen. Je kunt mensen erop voorbereiden door hen eens een keer zo’n test (online) te laten maken zodat ze er vertrouwd mee raken. Wie meer bedreven wil raken in het maken van zo’n test, kan de ‘DISC Practice test’ eens proberen. Op die manier wordt duidelijk hoe zo’n persoonlijkheidstest is opgebouwd en hoe het in zijn werk gaat.

Daarbij is goed lezen erg belangrijk. Kijk goed naar hóe de test wordt afgenomen (stellingen, waar/niet waar, eens/oneens, likert-schaal etc.) en hoe lang erover gedaan mag worden. Ook is het belangrijk om de test eerlijk in te vullen. Houd er rekening mee dat wanneer iemand in de race is voor een leuke nieuwe baan, dit de antwoordkeuzes misschien kan beïnvloeden. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende manieren om te ontdekken of iemand tijdens het invullen van de test sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven.
 

Digitale persoonlijkheidstesten

Dit heeft voordelen ten opzichte van ‘papieren’ persoonlijkheidstesten omdat er slimme technologie is ingebouwd. Met behulp van Rasch homogene vragenlijsten wordt het mogelijk om sociaal wenselijke antwoorden te achterhalen. Dat wordt gedaan door te kijken naar patronen in de gegeven antwoorden en door testonderdelen met elkaar te vergelijken.

Wanneer er door het algoritme bijzonderheden worden gedetecteerd, verschijnt er een melding dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het interpreteren van het antwoord. Het mag dus niet net zo zwaar meewegen als de andere antwoorden uit de test.
 

Digitale diagnostiek

Dit is een andere manier om sociaal wenselijke antwoorden in persoonlijkheidstesten zoveel mogelijk uit te sluiten. Hiervoor wordt een persoonlijkheidstest ingezet die lijkt op een capaciteitentest. Het enige verschil is dat de kandidaat niet naar specifieke persoonlijkheidskenmerken wordt gevraagd, maar dat het algoritme dat na het invullen wel zichtbaar maakt. 

Het belangrijkste is dat er geen ‘goed of fout’ is bij het invullen van een persoonlijkheidstest. Het geeft alleen een duidelijk beeld van je persoonlijkheid om zo de juiste match te kunnen maken.
 

De belangrijkste persoonlijkheidstesten

Er bestaan heel veel verschillende persoonlijkheidstesten. Welke je als organisatie het beste kan inzetten, hangt af van wie de test afneemt en wat je van de persoon wilt weten. Hieronder zetten we enkele persoonlijkheidstesten voor je op een rijtje. 

DISC 
Een veel gebruikte test in Nederland is de DISC. DISC staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid. Dit laatste is de mate waarin je doelgericht en georganiseerd gedrag laat zien. 

Binnen We Know People gebruiken wij deze test wanneer we inzicht willen krijgen in bepaalde gedragingen. Bijvoorbeeld het beeld dat iemand van zichzelf heeft, hoe iemand omgaat met druk en stressvolle situaties én in welke mate iemand zich (goed) kan aanpassen aan een (nieuwe) omgeving. Het helpt ons een beeld te vormen bij welke opdrachtgevers kandidaten het beste tot hun recht komen.

Management Drives
Deze test is geschikt wanneer managers binnen organisaties een beeld willen krijgen welke kandidaat, op basis van zijn/haar soft skills, het beste aansluit bij het bestaande team. Aan de hand van 6 kleuren wordt het potentieel van iemand duidelijk. 

Bedrijven kunnen de resultaten van deze Management Drives vervolgens koppelen aan hun bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen. 

TMA Talentenanalyse  
Dan is er nog de TMA Talentenanalyse. Deze test maakt drijfveren, talenten en competenties zichtbaar. Ook wordt duidelijk binnen welke werkvelden iemand het beste tot zijn recht komt. De test is gebaseerd op positieve psychologie. Dit betekent dat er vooral wordt gekeken naar de sterke punten van een kandidaat. Daardoor wordt duidelijk wat de ideale werkomgeving en leer- en ontwikkelstijl voor iemand is en met welke vaardigheden iemand het beste tot zijn recht komt. Een fijne test die we zelf ook wel eens inzetten.

Wil je als bedrijf weten hoe wij je kunnen helpen om de persoonlijkheidstesten in je voordeel te laten werken? Neem dan contact met ons op. 

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.