Privacy Statement | We Know People | Recruitmentbureau Haarlem | We Know People

Privacy Statement

GEGEVENSBESCHERMING

Doeleinden van de gegevensverzameling

We Know People helpt jou bij je carrièreontwikkeling op het gebied van Digital, Marketing, Communicatie en Data Intelligence, je hele carrière lang. Wij stellen alles in het werk om met onze kandidaten en opdrachtgevers een langetermijnrelatie op te bouwen. Een van de vereisten voor een goede relatie is vertrouwen. We Know People zorgt er daarom ook voor dat jouw privacy wordt beschermd. Wij willen je dan ook garanderen dat de informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit document worden uitgelicht of waar jij toestemming voor hebt gegeven. Als je opmerkingen hebt over onze diensten in combinatie met je privacy kan je contact opnemen via:

We Know People BV
Paul Krugerkade 45-G

2021 BN Haarlem

Telefoon: +23 2000 100

Mail: info@weknowpeople.nl 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder vind je een opsomming van de manieren waarop wij je persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • Je bezoekt onze website
 • Je vult jouw gegevens in op onze website
 • Je geeft ons toestemming via email om gebruik te kunnen maken van onze services
 • Je gaat een zakelijke relatie aan met We Know People

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzamelen wij niet zomaar, maar met een reden: door het verzamelen van jouw gegevens kunnen wij jou verder helpen. De onderstaande doeleinden geven de redenen weer waarom wij jou persoonsgegevens verzamelen:

 1. Communicatie. Om je te informeren over mogelijk interessante vacatures, evenementen en/of onze dienstverlening.
 2. Bemiddeling. Om ervoor te zorgen dat wij je een passend aanbod doen beoordelen wij je geschiktheid en beschikbaarheid. 
 3. In het kader van een overeenkomst met de professional/werknemer/freelancer. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst en/of overeenkomst van de opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van professionals. 
 5. Personeels- en salarisadministratie. Wij willen jou natuurlijk wel je salaris kunnen uitbetalen. 
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers om onze services te kunnen aanbieden of uit te bouwen.
 7. Ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij je carrièreontwikkeling. Om deze reden leggen wij eventuele trainingen, opleidingen en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling vast. 
 8. Management. Er zijn ook wettelijke redenen waarom wij persoonsgegevens vastleggen zoals: het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Maar denk hierbij ook aan het identificeren, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet- en regelgeving.

Welke informatie wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dien je op te letten?

We Know People verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll en werving & selectie. We Know People kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je een professional en/of zakelijke relatie bent van We Know People. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over jouw juiste en relevante gegevens. Hieronder vind je de gegevens die wij verzamelen en opslaan per doelgroep:

Websitebezoeker
Als je de website van We Know People bezoekt, kan We Know People de onderstaande gegevens verwerken:

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookiegegevens. 
 • Op onze website of socialemedia-account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, testimonials, et cetera).
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).

  Professional
  Als je door We Know People graag bemiddeld wilt worden, kan We Know People de onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv of vanuit het LinkedIn-profiel geïmporteerd) .
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen.
 • Gegevens over beschikbaarheid en wensen in een toekomstige functie.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

  Deze gegevens bewaren wij totdat jij aangeeft niet meer bemiddeld te willen worden door We Know People. Wij kunnen jou namelijk op elk moment in je carrière bemiddelen naar een nieuwe uitdaging. Jij gaat dan ook een langdurige relatie aan met We Know People.

  Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
  Als je voor We Know People of haar opdrachtgevers werkt of hebt gewerkt, kan We Know People de onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen.
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employmentscreening.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

  Zakelijke relatie
  We Know People verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht

Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

We Know People kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en leveranciers die namens We Know People diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Recht om de gegevens in je cv te raadplegen, te bewerken en te schrappen

Zoals vastgesteld is in de AVG heb jij het recht om je gegevens in te zien en aan te passen. Als je de gegevens van je cv in de database wilt wijzigen, log dan in via je We Know People-account en pas hier je opgeslagen gegevens aan. Wil je inzage in je totale persoonsgegevensverwerking of wil jij je gegevens verwijderen? Neem dan contact op via info@weknowpeople.nl. We helpen je dan zo snel mogelijk.

Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor gebruiken wij deze?

Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website vast te kunnen stellen. Zo kunnen we zien hoe onze website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, en waar bezoekers de website verlaten. Zo kunnen we de website continu verbeteren voor jouw gebruiksgemak. Wij stellen géén individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Zo blijf jij dus anoniem als websitebezoeker.


Cookies
Ter uitvoering van onze diensten op onze website maakt We Know People gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server terug te sturen. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan, niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van onze diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adres of andere persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van onze diensten geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze diensten of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) onze diensten. Om meer over deze functies te weten te komen, kan je het beste je browserinstructies of de helpfunctie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt als je een openbare computer verlaat.

De website van We Know People maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen je er wel op wijzen je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens via Google Analytics stoppen. Meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens vind je op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Illegale inhoud

Wij vragen je rekening te houden met het feit dat jij als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld jouw sollicitatiebrief). De informatie die je aan ons toezendt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere relevante bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid. Wij vragen je dan ook om geen cv’s voor anderen aan te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of voor niet-bestaande personen. Tot slot moet de foto die je ons toestuurt recent zijn en jouw gezicht tonen. In de toekomst gaan je persoonsgegevens vast wijzigen, bijvoorbeeld als je een nieuwe functie krijgt of verhuist. Jij bent verantwoordelijk voor het bijhouden van je contactgegevens. 

Wie verwerkt je gegevens? 
Onze website en ons CRM-systeem worden gehost door Otys Recruitment Software in Veenendaal. Otys is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Otys kan bij jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor technische ondersteuning en voor het onderhoud van het Otys-product. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Otys. 

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Denk eraan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Houd dit in gedachten als je onze website verlaat: lees de privacyverklaring op elke website waarop persoonlijke informatie wordt verzameld. De privacyverklaring die je nu leest, is alleen van toepassing op de informatie die op de website van We Know People wordt verzameld. 

Sociale media
Om onze internet-aanwezigheid voor jou als gebruiker nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende tools. 
Add This

Om onze vacatures en blogs met jouw netwerk te kunnen delen, maken we gebruik van de social plugins van AddThis. Op het moment dat je op een button klikt op onze website, maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Door deze koppeling plaatst AddThis ter identificatie een cookie op je computer. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een server van AddThis in de USA gezonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt deze gegevens dan weer voor het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die zij weer gebruiken voor gepersonaliseerde reclame, gericht op de specifieke belangstelling van bezoekers van websites met AddThis-Plugins.

Mocht je meer willen weten, bezoek dan de website van AddThis: AddThis. Wil je in de toekomst voorkomen dat AddThis jouw gegevens ontvangt, ga dan naar deze link.>

Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet:

Op grond van de AVG heb je het recht op informatie die wij over jou hebben opgeslagen: in het kort komt dat neer op het recht om jouw gegevens te corrigeren of verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn, gebruiken wij encryptie (SSL) en handmatige veiligheidsprocedures. Je kunt zelf controleren of onze SSL-encryptie is geactiveerd. Kijk hiervoor naar het sleutelsymbool onderaan je browser en bekijk of de url start met https. Zodra jij bij ons een account aanmaakt, ontvang je direct jouw persoonlijke wachtwoord. Wij vragen je nadrukkelijk om je wachtwoord direct aan te passen, aangezien dit niet versleuteld wordt verstuurd. 


Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. 

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid, stuur dan een e-mail naar info@weknowpeople.nl. Wij beantwoorden graag jouw vragen.